PRODUKTER

FÖRETAGSLÅN

Företagslån passar alla typer av företag & investeringsbehov. Lånebehovet kan avse förvärv, investering, rörelsekapital och likviditet. Lösningen finner vi både på bank och kapitalmarknaden.

LEASING

Finansiering via leasing/hyra ger dina dina kunder en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten? Leasing/hyra är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Leasegivaren äger och företaget nyttjar objektet. Efter avtalstidens slut vid leasing köper företaget loss aktuell utrustning till ett förutbestämt restvärde (i regel 3 – 20 %) av finansierat belopp. Vid hyra väljer leverantören om kund skall få köpa utrustning eller om ett nytt avtal görs på samma eller ny utrustning.

VEM KAN LEASA/HYRA UTRUSTNING?
I stort sett alla privata näringsidkare såväl som den offentliga sektorn kan leasa utrustning. En förutsättning för de företag som vill leasa utrustning är att de är momsredovisningsskyldiga. Avtalsperioden för leasad utrustning är i normala fall 2- 5 år, men kan variera beroende på vad som ska leasas samt hur lång den ekonomiska livslängden är för aktuell utrustning. I de fall ett leasingavtal skall ingås signerar slutkund ett leasing- eller hyresavtal på offererad utrustning. Vid slutgiltig leverans/installation signerar kunden ett leveransgodkännande som skickas till leasegivaren tillsammans med leverantörsfaktura & leasingavtal.
Leasegivaren betalar leverantörs-fakturan (inom 2 – 4 dagar finns pengar på ert konto) och startar upp avtalet mot kund. Leasegivaren köper utrustningen av leverantören och leasar/hyr ut utrustningen till kund.

FÖRDELAR MED LEASING


 • Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.
 • Företaget binder inte upp sitt kapital.
 • Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.
 • Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.
 • Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen och därmed ingen avskrivningskostnad.
 • Ingen inbetalning av moms vid anskaffningstillfället.
 • Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.
 • Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
 • Hela hyran är avdragsgill, dvs. den dras som en kostnad.
 • Företaget kan dra nytta av maskinen vid behov, inte först när betalningsutrymme finns.

FAKTURAKÖP

Tjänsten är mycket flexibel, du väljer själv vilka fakturor du vill sälja. Vill du kan vi hjälpa dig att få administration på resterande fakturor vilket gör att du får en komplett reskontra. Vi kan även hjälpa dig att göra en kreditkontroll på din kund innan affär. Efter genomförd affär skickar du in fakturaunderlaget, manuellt eller elektroniskt. Efter 1-2 dagar får du upp till 98% betalt för godkänd faktura. Du slipper jobbet och kreditrisken.

VILKA ÄR FÖRDELARNA OCH MÖJLIGHETERNA?

 • Ni frigör 80-90% av fakturan direkt, resterande belopp när fakturan blir betald
 • Ni slipper ta kreditrisken på er kund
 • Ni behöver ej ta hand om påminnelse och kravhantering i respektive land
 • Ni får tillgång till ett kreditupplysningssystem som gör att ni kan kreditbedöma er kund innan ni säljer. Ni får även återkoppling på hur mycket ni kan finansiera på kunden
 • Marknadsanpassade lösningar
 • Finansiering i de flesta valutorna
 • Finansiering av fakturor till de flesta länderna i världen (avhängt på riskavtäckning)
 • Leveransvillkor enligt INCOTERMS 2010 används
 • Exportfinansierings-team som har 15 års erfarenhet av exportfinansiering

GARANTIER

Anbudsgaranti: När beställare kräver säkerhet för att lämna anbud av leverantör/entrepenör

Fullgörandegaranti:
Garantierna är anpassade för de allmänna bestämmelser som gäller i ett flertal olika branscher.

Byggsäkerhet: Vi kan erbjuda marknadens smartaste byggsäkerhet.

Betalningsgaranti: Förbättra kassaflödet i projektet/entreprenaden med en betalningsgaranti

Förskottsgaranti:
En effektiv garanti för att få tidigt betalt i projektet/entreprenaden med hög säkerhet för motparten.

Rese & IATA garanti

Vi kan även erbjuda tullgarantier, hyresgarantier & övriga garantier.

INCITAMENTSPROGRAM

Ett incitamentsprogram ger nyckelpersoner en möjlighet att ta del av företagets tillväxt och värdeökning utan att nödvändigtvis bli delägare.

HML FÖRSÄLJNING AB | MARNAVÄGEN 204 | 862 96 NJURUNDA
Hans Lindgren +46 73807 9393 | e-post: hans@hmlf.se
Annica Lindgren +46 70 571 71 20 | e-post: annica@hmlf.se

HMLF ÄR OMBUD FÖR FÖRMÅN FINANS